Stuur een kaartje en steun de actie    
Bomen voor Koeien    

Meedoen aan de actie?
Je kunt voor € 10 een certificaat kopen. Hiervoor wordt een boom geplant in of langs een weiland waar koeien grazen. Je krijgt het certificaat thuisgestuurd en een verslag van de voortgang en de achtergronden van de campagne.

Cadeautje
Ken je iemand die koeien heel leuk vindt? Een certificaat 'Bomen-voor-koeien' is dan een leuk cadeautje.

Certificaat bestellen
Je kunt op twee manieren een certificaat kopen: via een eenmalige machtiging of door zelf geld over te maken.


1. Eenmalige machtiging
Machtig de stichting wAarde om eenmalig € 10 (of meer) van je bankrekening af te schrijven.

naam

straat en nummer
postcode, woonplaats  
e-mailadres
bankrekening

aantal certificaten


Hierbij machtig ik stichting wAarde tot het afschrijven van € van mijn bovenstaande bankrekening. Ik ontvang via e-mail een bevestiging en een beschrijving hoe ik, als ik dat wil, mijn machtiging binnen 8 dagen weer ongedaan kan maken.
 2. Zelf geld overmaken
Maak € 10 (of meer) over naar giro 8209960 van Stichting wAarde te Beek-Ubbergen, onder vermelding van "Kaartenactie Koeien Kijken". Vermeld a.u.b. ook je adresgegevens bij de overboeking, zodat we je het certificaat kunnen toesturen.
Bomen voor Koeien
De kaartenactie 'Koeien kijken' is opgezet om de actie 'Bomen voor Koeien' te ondersteunen. Bomen voor Koeien pleit voor een natuurlijk en diervriendelijk platteland, waar elke koe een schuilplaats heeft als het heet is, regent of stormt.

Door ruilverkavelingen zijn veel bomen, struiken en heggen uit het landschap verdwenen en hiermee ook de schuilgelegenheden voor het vee. Koeien kunnen erg slecht tegen de brandende zon. Ze kunnen net als mensen verbranden en bij hitte geven ze minder melk. Bovendien bevat deze melk afweerstoffen die voor de mens ongezond zijn.

Bomen voor Koeien wil zoveel mogelijk bomen, boompjes en struiken in of langs de Nederlandse weilanden planten. Dit gaat in goed overleg met de boeren. Tot nu toe zijn er al meer dan 40.000 bomen aangeplant. De bomen worden zo geplant dat ze schaduw geven en bescherming tegen de brandende zon, regen en storm.

De bomen die aangeplant worden zijn soorten die van nature in ons land voorkomen en die aantrekkelijk zijn voor vogels, vlinders en ander klein wild. Een aantal van deze soorten zijn vrij zeldzaam en waren tot voor kort bijna uit ons landschap verdwenen.

Bomen voor Koeien is een actie van stichting wAarde, Vroege Vogels en Landschapsbeheer Nederland.